Mätartavlor

Mätartavlor

25A mätartavla med eller utan huvudbrytare. För villan, lägenheten eller den lilla butiken. 63A mätartavla med huvudbrytare för fastighetsabonnemanget. Mätartavla för mätare vid strömtrafomätning. Köp med färdigt mätkablage som förenklar vid installationen.